Csapatépítés hatékonyan és élvezetesen

Csapatépítés profi szervező céggel. Covid-konform online és offline csapatépítés ötletek és programok. Élmény és hozzáadott érték: eredményes csapatépítés.

By Pretsner István

Az eredményes csapatmunkához elengedhetetlen, hogy fejlődjenek a munkatársi viszonyok. A csapatépítő programok fontosabbak, mint sok cégvezető gondolná, sőt a hozzáértők rendszeres csapatépítő programok szervezését javasolják. A csapatépítés, avagy team building tehát nem csak egy hangzatos HR kifejezés, hanem egyike a magától értetődő eszközöknek a munkaadók kezében.

Mire jók valójában a csapatépítő programok?

A csapatépítés olyan programok, tevékenységek összessége, melyek javítják az interperszonális kapcsolatokat egy közösségen belül, elősegítik a szerepek és a helyes viselkedésformák kialakulását, illetve a felszínre hozzák és beszédtémává teszik az esetleges problémákat, konfliktusokat. Mindezt leggyakrabban valamilyen közösségi élményen vagy kooperációt megkövetelő feladatokon keresztül próbálják meg kivitelezni szakember jelenlétében vagy anélkül.

A csapatépítés a szervezetfejlesztés egyik alapja, amely szinte bármilyen típusú (sport, iskolai, katonai stb.) csoportra alkalmazható.

A CÉGES CSAPATÉPÍTÉS HASZNOS HR-ESZKÖZE A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK CSAKÚGY, MINT A NAGY MULTINACIONÁLIS CÉGEKNEK.

Előbbiek esetében az alkalmazottak napi szinten egy légtérben vannak, vagy legalább látásból ismerik egymást, ezért a csapatépítésnek nem ugyanaz a célja, mint egy nagy multicégnél, ahol a rengeteg e-mail és telefonos kapcsolattartás mellé sokszor még egy arc sem társul.

A csapatépítés célja a teljesítmény javítása, a különböző területek jobb együttműködésének elősegítése, a munkavállalói közérzet javítása, a fluktuáció csökkentése (munkavállalói elköteleződés növelése), illetve utoljára, de nem utolsósorban a munkáltatói márka erősítése.

Csapatépítő program vagy csapatépítő tréning? Mi a különbség?

A csapatépítő program nem összetévesztendő a csapatépítő tréninggel, amit általában a vállalat felsővezetése, szervezetfejlesztő részlege vagy business partnere szervez a hatékonyság növelése érdekében. Van átfedés a két fogalom között, hiszen mindkét rendezvénytípus a hatékonyabb munkavégzést és a munkahelyi légkör oldását célozza, a két kifejezés azonban korántsem szinonímája egymásnak. A tréningek ugyanazt a célt más megközelítésből próbálják elérni.

Miben segíti a kollégákat, mely problémákra nyújt megoldást?

A csapatépítő tréningeknek nem elsősorban az interperszonális kapcsolatok fejlesztése a célja, hanem a kihasználatlan erőforrások feltárása. Bizonyos problémák szakemberek segítségével történő felismerésén keresztül a tréningfeladatok előhívják a rejtett potenciált a csapatból. Ilyen feltárandó probléma lehet, hogy az alkalmazottak nem mindig vannak tisztában saját képességeikkel, feladataikkal, hatáskörükkel. Elfojtja a produktivitást továbbá, ha akadozik, vagy nincs információáramlás az egyes területek dolgozói között, ha rossz a belső hangulat vagy nincs megfelelő szintű felelősség- és kockázatvállalás. Előfordul tehát, hogy az említett kollektív problémák miatt az egyébként tehetséges, motivált kollégák csapatként már nem tudnak hatékonyan együtt dolgozni.

Formailag a tréning egy komolyabb, szakmai rendezvény, ahol a feladatok lehetnek játékosak, de mindenképpen modellezik azokat a munkahelyi szituációkat, amikben a munkatársak nap mint nap nehézséget vagy kihívást találnak, illetve ahol kooperációra van szükség. Mindez történhet irányított beszélgetések, konstruktív viták keretében, ahol építő kritika hangzik el, és a tréner segíti annak befogadását. A csapatépítő programmal ellentétben tehát itt nem a szórakozáson, az élményen és a játékon van a hangsúly, hanem inkább a csapaton belüli problémák célirányos megszüntetésén, és a kihasználatlan képességek felfedezésén. Egy profi, energikus tréner segítségével az eredmény egy 150-200% százalékon teljesítő csapat is lehet!

Milyen programok illenek a kollegáidhoz?

Laikus szemmel is megállapítható, hogy a játékos helyzetek, feladatok jobban elősegítik a kötetlen hangulat kialakulását, legyen szó bármilyen jellegű rendezvényről, mint a formális keretek közé szorított programok. A szakmai magyarázat erre az, hogy a játékos megoldások egyrészt oldják a témával kapcsolatos esetleges dolgozói ellenállást, másrészt pedig a gamifikáció segítségével egy teljesen új típusú élményt kaphatnak a munkavállalók. A játékosítás vagy gamifikáció – kooperáción alapuló problémamegoldást igénylő munkahelyi helyzetek leképezése egy játék formájában – lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy a munkahelyi kontextusból kilépve, kitalált karakterek bőrébe bújva segítsék egymást egy fiktív problémahalmaz megoldásában.

Ezáltal indirekt módon alakul ki a fent említett kötetlen légkör, amelyben immár helye van a véleménykülönbségeknek, a konstruktív vitáknak és az építő kritikának is. Nincs tehát direkt tréningszituáció, erőltetett vagy kényelmetlen helyzet, helyette természetes módon kerülhetnek a felszínre új viselkedésminták vagy kiaknázatlan képességek, melyek később könnyen előhívhatók munkahelyi környezetben is.

A játék során nyilvánvalóan javul a kollégák közti kommunikáció, jobban megismerik egymást és ennek eredményeképpen a csoportdinamika is szintet lép.

Végül pedig gyorsan oszlassuk el azt a tévhitet, hogy a gamifikáció valamiféle bonyolult, szoftverfejlesztőt igénylő, drága megoldás, ami csak digitális formában képzelhető el. Ez nem így van! A legtöbb papír alapú megoldás ingyen megvalósítható mint beépített játékelem, és profi tréner segítségével garantáltan eléri a fent említett hatásokat. Gondoljunk csak az Activity játékra!

A hozzáadott érték, avagy „az a kicsi plusz”, amit az Activiteam nyújt

A csapatépítés lehet szervezett vagy laza, spontán összejövetel, céges iszogatás is. Utóbbi azonban egyre ritkább, hiszen az a cégvezetés, amely költ csapatépítésre, az ennél többre vágyik, magasabbak az igényei. A munkaadók célja a szórakoztatás mellett az, hogy a munkavállaló fejlődjön is a csapatépítés során. Összességében tehát az élményt keresik, de kell valamilyen hozzáadott érték. Az Activiteam rendezvényszervező ügynökség komplex megoldásokat szállít, melyek mindkét összetevőt tartalmazzák. A csapatépítés terén szerzett több, mint 20 év tapasztalat garancia arra, hogy az Activiteam testreszabott programot fog választani csapata számára, amely hosszútávon érezhető eredményeket hoz.

Ki szervezze a csapatépítést? A HR osztály vagy profi ügynökség?

Ahhoz, hogy eredményes csapatépítő programot szervezzünk, a koncepció jól megvalósítható legyen, a játékelemeket jól és jó helyen használjuk, első lépésként át kell gondolnunk, hogy mindez mennyi idő- és energiabefektetést igényel. 

Mi lenne a megfelelő helyszín? Ki fog koordinálni? Csapatépítő programra vagy inkább tréningre lenne szüksége a csapatunknak? Mennyi tartalmat kell előállítani? Mi ennek a költségvonzata? Kinek van erre kapacitása?

A legtrendibb, fiatalos cégeknél, startupoknál külön szakember vagy teljes osztály figyel az alkalmazottak közérzetére és a csapatok megfelelő működésére, de ma még ez ritka. 

Sok cégvezető rögtön az amúgy is túlterhelt HR osztálynak adná a feladatot. A játékosítás azonban más megközelítést igényel, mint a klasszikus HR eszközök, ezért előbb-utóbb marketinges és szövegíró kolléga bevonására is szükség lehet. A kisebb cégek esetében pedig nem is mindig van külön HR részleg, a toborzást és kiválasztást egy helyettes vezető végzi, akire így végképp nem lehet további plusz feladatként csapatépítés szervezését hárítani. A folyamat sokkal komplexebb tehát, mint azt elsőre gondolnánk.

Csapatépítésre pedig szükség van, hiszen nem akarjuk megvárni az első fluktuációs hullámot, ami megkérdőjelezhetetlenül jelezné a csapatépítés erős hiányát.

A minőségi programokat kínáló (rendszeres) csapatépítés több szempontból is jó hatással van a munkáltatói márkára: erősíti a munkahelyhez való kötődést, csökkentve ezáltal a fluktuációt, illetve a munkahelyválasztás döntő szempontja is lehet egy jó csapathoz való tartozás lehetősége.

Mint azt már említettük, a profi csapatépítés nagyon jó eredményeket hoz a csapatkohézió terén, ami jobb hangulathoz, magasabb kooperációs kedvhez, kockázat- és felelősségvállalási hajlandósághoz, majd így hatékonyabb munkavégzéshez, és végeredményben magasabb produktivitáshoz vezet.

Mindezek tükrében érdemes profi ügynökségre bízni a csapatépítés szervezését és lebonyolítását.szakember első lépésben monitorozni tudja a csapat működését, majd a hiányos területekre reflektálva ki tudja dolgozni a csapat számára legmegfelelőbb csapatépítési formát és helyszínt.

Később természetesen – kisebb szemléletváltást követően – a munkaadó is be tud vezetni néhány játékos technikát az irodai mindennapok szürkeségébe (pontrendszer a késésekben vagy a kávéfőzésben, nyeremény stb.), legalább negyedévente azonban érdemes profi szakember bevonásával programot szervezni, főleg, ha közben új kollégák is érkeztek a céghez.

Kreatív csapatépítés - Mire kell figyelni a szervezés során?

A profi szervező első lépésben folyamatosan kapcsolatot tart a cégvezetőkkel vagy helyettesekkel és felteszi a szervezéshez szükséges kérdéseit, hogy felmérje az igényeket.

A legfontosabb, hogy jól válasszuk meg a programtípust. Például egy IT cég csapata nem biztos, hogy szívesen részt vesz sportrendezvényen, míg egy sportfelszerelést forgalmazó cég csapata valószínűleg annál inkább. Egy tolmács és fordító csapat valószínűleg más jellegű kreatív csapatépítést fog élvezni, mint egy tájépítész cég csapata. A kreatív problémamegoldásokat igénylő feladatok azonban általában mindenkinek a figyelmét lekötik, és észrevétlenül elindulnak a fent említett csoportdinamikai folyamatok. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb programokat válassza a tréner, valamelyest meg kell ismernie a kollégákat, legalább a vezetők elmondásán keresztül.

Csapatépítés angolul?

A multinacionális cégeknél vagy a vegyes állampolgársággal és anyanyelvvel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztató cégeknél felmerül a kérdés, hogy mi legyen a kommunikáció nyelve a csapatépítés alatt. Az ilyen cégeknél legtöbbször az angol vagy a német a munkanyelv, azonban a különböző pozíciókban lévő kollégák különböző szinteken beszélik a nyelvet. Nem biztos, hogy mindenkinek kényelmes az idegen nyelv használata, illetve nehezebb pontosan fogalmazni idegen nyelven például egy konstruktív vita során. A vezető körültekintően kell, hogy döntsön a csapatépítő program nyelvét illetően, hiszen a csapatépítés célja szempontjából nem előnyös, ha valaki azért marad passzív, mert nem magabiztosan kommunikál az adott nyelven. Kivétel ez alól,
ha az a csapatépítés kifejezett célja, hogy kiderüljön, a nyelvtudás szintje/hiánya akadályozza-e a kommunikációs folyamatokat vagy döntési mechanizmusokat az adott csapat esetében.

Természetesen sokszor elkerülhetetlen, hogy például az angol legyen egy esemény közös nyelve. Ilyenkor jön jól egy olyan cég, amely képes a programokat és az ehhez szükséges tartalmi elemeket angol nyelven is professzionálisan lebonyolítani és kezelni. Az Activiteam minden programja angolul is lebonyolítható, és az ilyen eseményeken angolul beszélő animátorokkal dolgozunk. Műsorvezetőink angol és német nyelven konferálnak, levezetik a játékokat és szórakoztatnak. 

Csapatépítés Budapesten és környékén? Csapatépítés Egerben vagy Debrecenben? Hol tartsuk a programot?

A helyszín tekintetében fontos, hogy mindenki számára könnyen megközelíthető legyen, illetve meg lehessen szervezni a közös oda és vissza utat, vagy a szállást. Ha a cég központja Budapesten van, üdítő lehet egy vidéki kirándulás, egy wellness hotel vagy egy borvidék meglátogatása. 

Illetve fordítva: ha a központ vidéken van, akkor izgalmas lehet egy kiruccanás a fővárosba. Ha a csapat nem kifejezetten mobilis, akkor egy jól kiválasztott helyi étterem is jó megoldás lehet, ebben az esetben azonban bizonyos kreatív csapatjátékok korlátozott mértékben jöhetnek létre.

Megfelelő koncepcióba ágyazva a csapatépítés egy étteremben is működik

hiszen a finom falatok és egy jó bor melletti beszélgetés szintén csodát tehet!

Csapatépítés családoknak, barátoknak, pároknak?

A csapatépítés akkor igazán hatékony, ha jó élmények és jó emlékek társulnak hozzá. Tudjuk, hogy egy jó program hatásai egy céges csoporton belül, a kollégák között mennyire fontosak, de ha a szigorúan vett csapatépítés fogalmát tágabban értelmezzük, és ezeket a közösségi élményeket kiterjesztjük a dolgozók családjaira is, akkor szintén pozitív eredményeket érhetünk el a munkavállalók hangulatában, az összetartozás érzésében. A céges családi napokon erre kiváló lehetőség nyílik, és természetesen az Activiteam ötlettárában is számos olyan program található, amelyek igazi közösséget kovácsolnak a résztvevőkből. Ezek a programok természetesen alkalmasak kisebb létszámú baráti társaságok, családok, vagy akár párok minőségi, és fejlesztő szórakoztatására is, hiszen a társakkal való gyors és pozitív kapcsolatteremtés minden szinten a jó kommunikáció és az együttműködés alapfeltétele.

Milyen programokat kerüljünk el?

Egy csapat összetétele általában változatos. Változó a nemek aránya, a korosztály, a résztvevők testalkata, érdeklődési köre, személyisége, és számos képessége. Igen nehéz tehát olyan programokat és feladatokat kitalálni, amelyek minden egyes személynek megfelelnek.

Általánosságban kerüljük a kifejezetten erőltetett dolgokat. Ne kelljen senkinek túlzottan kilépnie a komfortzónájából kellemetlen irányban. Ne erőltessük a túlságosan nagy fizikai aktivitással járó programokat, de a túl komolytalanokat sem. Az értelmetlennek és haszontalannak tűnő, öncélú feladatok senkit nem hoznak lázba. Figyeljünk arra, hogy senkinek ne kelljen jobban kitárulkoznia hirtelen nagyobb mértékben, mint az indokolt lenne, és az esetleges gyengeségek felfedezése se a kellemetlen érzéseket hozzák elő a játékosokból. Kerüljük a koncepció nélküli, és a jól definiálható keretrendszerrel nem rendelkező aktivitásokat, és az idejétmúlt, tábori vagy  gyerekes játékokat pedig csak akkor alkalmazzuk, ha ezzel mindenki tud jó értelemben azonosulni, és kifejezetten szórakoztatónak tartja.

Amennyiben lehetséges, vegyenek részt a játékokban a vezetők is , és ne a résztvevők szabadidejében valósítsuk meg a programokat. 

A jó csapatépítő programokon a csapattagok felszabadultan vesznek részt. Az izgalmas játékok az ideális mértékben versenyhelyzetet teremtenek, problémák közös megoldására koncentrálnak, és jól értékelhetőek. A feladatok során kommunikációra és kreativitásra késztetik a játékosokat; hagyják, hogy a különböző alapkészségek és erősségek előtérbe kerüljenek, és persze teret adnak a humoros szituációnak, a jókedvnek is. Segítenek, hogy a csapaton belül mindenkinek fontos szerep jusson, az egyéni képességeknek és értékeknek megfelelően helye legyen a közösségben.  

Csapatépítés ötletek és programok

Az Activiteam szerint fontos, hogy egy csapatépítő játék komplex élményhez juttassa a csapatokat. Miközben komoly célért dolgozunk, programjaink során számos területet érintünk szinte észrevétlenül, amelyek egytől-egyig a jobb csoportdinamika és az élménydús fejlődés irányába mutatnak. Kedvenc aktivitásaink közben a résztvevők értéket teremtenek, a legnagyobb érték mégis ők maguk lesznek, egy jó csapat. 

Példaként álljon itt néhány program, melyek már bizonyítottak, méltán népszerűek és megvalósítják mindazt, amire szerintünk szükség van egy kifejezetten élvezetes játékos csapatépítő program során.

A siker arénája

Most a rendezvény helyszíne is sportfellegvárrá változik: különböző játékos megmérettetések várják a játékosokat a sport minden területéről.

A cél adott: bajnoki címhez segíteni a csapatot a Siker arénájában!

A vendégekből csapatokat hozunk létre, akik a nap folyamán 5 Sportbázis játékainál tehetik próbára a tudásukat. Mindegyik Sportbázis legfeljebb 4 kihívást kínál a résztvevőknek. A feladatok és játékhelyszínek úgy lettek kialakítva, hogy korosztálytól, és fizikai állapottól függetlenül szórakoztatóak legyenek, így minden csapattag megtalálhatja azt a feladatot, amiben sikeres lehet.

A csapatok teljesítményükkel minden Sportbázis teljesítése után aranyérem-matricákat nyerhetnek, melyet a központi helyen felállított, látványos Éremfal csapatuknak megfelelő részére ragaszthatnak. Az Éremfalon minden csapat teljesítménye követhető, így folyamatosan láthatjuk a verseny aktuális eredményét, a Siker arénájának pillanatnyi állását. Ez folyamatos visszacsatolást, és egyben motivációt is jelent a résztvevőknek.

Amelyik csapat tagjai a játék végéig a legtöbb aranyérmet gyűjtik, megnyerik a játékot.

Painting Art

Különleges programot ajánlunk, ahol mindenki részt vesz a közös alkotásban, s egy olyan mű születik, mely maradandó emléket jelent a játékosoknak.

A közös alkotás és a kreativitás összhangja igazi csapatépítő játék, melyben mindenki szerephez jut és a sok kéz közös sikert arat.

A csapatok együttesen vesznek részt a közös alkotásban, de mégis külön „műhelyként” működnek. Úgy kell elkészíteniük egy óriási festményt, hogy minden csapat a kép egy-egy külön részletén dolgozik, és nem látják egymás munkáját, így csak a szóbeli kommunikációra hagyatkozhatnak.

A megalakult csapatok egy-egy főt delegálnak a Painting Management stábba, akiknek a feladata a tervezés és a kivitelezés alatt folyamatosan segíteni és összhangba tartani, koordinálni a csapatokat. 

A csapatok közösen tervezik meg azt a 1,8m * 3méteres képet, melyen a cég életét jelenítik meg művészi kiadásban. A tervezés folyamatában mind a management stáb, mind profi animátorok segítenek.

A csapatoka tervezés után munkához látnak és elkészítik a rájuk eső képrészletet. A munka folyamata alatt a management stáb állandóan segít és ellenőrzi, hogy a közös kép a lehető legpontosabb legyen.

A festésre szánt idő után nincs más hátra, mint összeállítani 6 képrészletből egy nagyot, s így elkészül a remekmű, amely később a cég falát díszítheti.

Fergeteges Forgatás

Az izgalmas csapatépítő programban vendégeink nem mindennapi kihívással találkozhatnak.

Játékunkban a pompás, és irigyelt filmvilág kulisszái mögé pillanthatnak be, és megtapasztalhatják a filmkészítés szépségeit, nehézségeit. Fergeteges forgatásunk alatt a csapatokegyüttes erővel saját filmet készíthetnek, a kiválasztott stílusú előadásmódban.

A forgatóstábok résztvevői forgatókönyvet írnak, kiválasztják a forgatási helyszíneket, kiválogatják az adott stílushoz illő jelmezeket, kellékeket, de természetesen a színészek,a rendező, az operatőr, és felvételvezető is közülük kerül ki.

A stáboknak kiváló csapatmunkára, kreativitásra lesz szüksége ahhoz, hogy a nap végén levetítésre kerülő filmjeik minél több kategóriában minél eredményesebben szerepeljenek.

City Adventure

City Adventure programunk egy interaktív küldetésekkel teli dinamikus stratégiai játék. Egy modern városi kaland, amelyben az érdekes feladatok, és a mindenki számára motiváló kihívások innovatív technológiával kiegészülve emelik magasabb szintre a csapatépítés élményét.

A lenyűgöző és izgalmas program során minden csapat saját táblagépet kap, melyen egy teljesen egyedi applikáció fut. A brandingelhető és könnyen kezelhető felhasználói felület rengeteg funkciót rejt magában, és igazán 21. századi játékélményt biztosít. A csapatok saját avatárjukkal ellátott profiljukon keresztül változatos küldetések egész sorát teljesítik.

A játékosok harcolnak az idővel, egymással és a távolságokkal, miközben eddig rejtett helyszíneket, összefüggéseket fedezhetnek fel úgy, ahogy még soha. Történelmi, építészeti, kulturális érdekességek, helyi szolgáltatások, nevezetességek rendhagyó megismerése színesíti útjukat, mely során saját döntéseik viszik előre őket.

A játék célja, hogy az online feladat listában elérhető küldetések közül meghatározott idő alatt minél többet teljesítsenek a csapatok, azaz minél több helyszínre jussanak el, és minél eredményesebben küzdjék le a rájuk váró kihívásokat.

Hihetetlen versengés, kimagasló csapatmunka, szórakozás és örömteli rácsodálkozás egy város különleges pillanataira.

Online csapatépítés - Covid-konform programok

2020-ban alapvető változások következtek be a cégek életében a Covid-19 vírus világméretű elterjedése miatt. Soha nem látott mértékben megnőtt az otthonról, home office-ban dolgozók száma, drasztikusan lecsökkentek a valós interperszonális kapcsolatok, és ha lehet, még tovább nőtt az online kommunikáció jelentősége. 

A 2021-es esztendő remélhetőleg hoz némi megkönnyebbülést, de mindenképpen a járvány okozta egészségügyi és gazdasági károk orvosolásáról fog szólni, és a home office továbbra is döntő mértékben fogja meghatározni sokak életét.

A cégek életében talán most még fontosabb, hogy a munkavállalók hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, ha kell, online csapatként.

Az Activiteam számos kreatív megoldást kínál erre a célra:
kiválóan lehet csapatépítő programokat tartani az online térben. A MagicBox menüpont alatt található e-teambuilding ajánlataink számos olyan opciót tartalmaznak, amelyek a világjárvány alatt is lehetőséget biztosítanak a csapatkohézió fejlesztésére, vagy új kollégák beilleszkedésének segítésére.

A MagicBox Network online platformján keresztül okos eszközök segítségével élvezetes csapatépítő játékokon, beltéri vetélkedőkön vagy tréningeken (Home Office Challenge, TeamUp, Office Olympics, Photo Rally, City Adventure, Show Time) vehetnek részt az alkalmazottak anélkül, hogy adott esetben el kellene hagyniuk a home office-t vagy a személyes iroda terét. A kültéri programoknál pedig kis létszámú (3-5 fős) csapatokban, a távolságtartási szabályokat és minden egyéb fontos óvintézkedést betartva vehetnek részt programokon. Az okos eszközök (telefon, táblagép) bérelhetők vagy saját eszköz is használható.

2020-at a korlátozások, a rossz hírek és a gazdasági nehézségek uralták, itt az ideje feldobni egy kicsit a munkahelyi hangulatot!

Igen, a Te rendezvényedet is ilyen profin fogjuk megszervezni és lebonyolítani!